Ontwerpen van een buitenspeel-locatie

Samen met onze ontwerpers hebben wij als doel om van elke sport of speelplaats een moderne aantrekkelijke locatie te maken. Met een goede voorbereiding en (buurt)onderzoek brengen we de wensen van zowel de opdrachtgever als belanghebbenden in kaart om er voor te zorgen dat alle partijen in een vroeg stadium duidelijkheid hebben over de ontwikkeling van de locatie.

Het ontwerpproces

Alvorens we aan de slag gaan bepalen we samen met de opdrachtgever de randvoorwaarden voor het project. Daaronder vallen zaken als locatie, oppervlakte, budget en gewenste invulling van de sportruimte. Met deze gegevens gaan onze ontwerpers aan de slag om tot de eerste adviezen en voorstellen te komen. Na afstemming over de plannen leggen we de plannen voor aan de gebruiker van de locatie of accommodatie. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van een participatie website, waartoe alle partijen toegang hebben gedurende de looptijd van het project.

Onze projecten

Buitenspeelkaart.nl

Door meer bekendheid te geven aan de speel‐ en sportplekken willen wij iedereen stimuleren om meer te gaan spelen en bewegen! Tijdens onze participatieprojecten horen we keer op keer dat bewoners behoefte hebben aan een online kaart van alle speel-en sportplekken in hun gemeente. Zeker van openbare plekken is het belangrijk en eigenlijk vanzelfsprekend dat ze gemakkelijk te vinden zijn.

De Buitenspeelkaart is een initiatief van bureau Speelplan in samenwerking met alle deelnemende gemeenten. Als advies-, ontwerp-, en inspectiebureau komen wij door heel het land. Op deze manier hebben wij een flinke database van speel- en sportplekken opgebouwd. Grotendeels zijn dit openbare locaties en dat willen we graag met heel spelend en bewegend Nederland delen!

Speelruimte- en sportscan

De openbare speel- en sportruimte van elke gemeente is uniek. Om dit goed in beeld te krijgen voeren we de speelruimtescan uit. Lopend of met de fiets gaan onze onderzoekers langs alle locaties. Iedere formele speel- en sportmogelijkheid wordt met foto’s in beeld gebracht én beoordeeld aan de hand van de speelruimtescan. De voorzieningen worden onder andere beoordeeld op situering, vormgeving, gebruik en de huidige staat. Het resultaat van deze inventarisatie wordt inzichtelijk gemaakt met een fotoboek. Hierin worden de foto’s, belangrijkste gegevens en beoordelingen opgenomen.

Neem contact met ons op

Interesse? Neem vandaag nog contact met ons voor een vrijblijvende afspraak. Vul het formulier in en wij nemen binnen 24 uur contact met u op.

Liever bellen? Wij zijn op werkdagen bereikbaar op:
+31 (0)36 – 30 30 906

Vraag de brochure aan!

Liever eerst meer informatie? Vraag onze brochure aan!

Contact Us