Belevenissenbos in Bant

In 2018 is er in Bant, een gezellig klein dorpje in de Noordoostpolder, een speciale commissie in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat er een belevingspad in het Banterbos tot stand zou komen. Dit pad zou het Banterbos aantrekkelijker maken om er te kunnen spelen, sporten en elkaar te ontmoeten. Er werd gedacht aan een sportroute, een open ruimte om buitenles te kunnen geven, een natte speelplek met stapstenen, een ontmoetingsplek voor ouderen, een schelpenpad om lekker over te wandelen etc. Daarnaast zou ervoor moeten zorgen dat de rouwstoet vanaf de Banter Basiliek (Bantsiliek) tot aan de begraafplaats een stuk veiliger zou worden. Kortom; een bos wat (bijna) het hele jaar door jong en oud gebruikt kan worden.

Opdrachtgever: Gemeente Noordoostpolder

Locatie: Belevenissenbos Bant

Realisatie

De commissie is erg enthousiast van start gegaan en heeft in eerste instantie geïnventariseerd wat de wensen van de verschillende partijen waren. Belangrijke steekhouders hierbij waren scholen, sportverenigingen en ouderen. Eigenlijk kunnen we bij een dorp als Bant, met ca. 1400 inwoners, wel zeggen dat het hele dorp betrokken was. Speelplan is gevraagd om mee te denken in het ontwerp, om de uitvoering te begeleiden en er voor te zorgen dat alles op een veilige manier geplaatst zou worden.e oude en nieuwe speeltuin is groot.

Subsidieaanvraag

Na een lange weg van subsidies aanvragen, gesprekken voeren met de gemeente en provincie en veel wachten kwam uiteindelijk het groene “subsidielicht”. Er kunnen daadwerkelijk plannen worden gemaakt en de asfalteermachine kan besteld worden. Eerst worden de paden gecreëerd en geasfalteerd en dus gangbaar gemaakt. Vervolgens gaat een grote groep vrijwilligers aan de slag en worden de contouren langzaam zichtbaar.

Keuringcertificaat

Er worden “kant-en-klare” toestellen geplaatst, maar ook worden door de technische vrijwilligers eigen toestellen, speel-, en sportaanleidingen, picknicksets e.d. gemaakt. Daar waar nodig heeft Speelplan ook de keuringtrajecten begeleidt. De TüV heeft hier als aangewezen keurende instantie (AKI) een aantal toestellen gekeurd en voorzien van een keuringcertificaat.

Opening en evaluatie

Na een voorjaar en zomer van hard werken, maar vooral heel veel saamhorigheid en plezier, wordt in het najaar van 2019 het belevenissenbos dan uiteindelijk door de burgemeester van de Noordoostpolder geopend. Een half jaar later vragen we Geertje Vos, een van de voortrekkers van dit project, naar de ervaringen tot nu toe. Geertje hoort nog steeds volop positieve geluiden en de werkgroep is inmiddels onderscheiden met een DUIM, een plaatselijke onderscheiding voor bewezen diensten.

Impressie

Hieronder ziet u enkele foto’s van het gerealiseerde project.