Urban Athletes Park

Bij de Zegerplas in Alphen aan de Rijn is in 2017 is het Urban Athletes Park aangelegd. Dit is een uitdagende plek met diverse calisthenics-, freerunning-, en outdoor fitnesstoestellen. De sportplek is een trekpleister voor urban sporters uit de hele regio!

Het Urban Athletes Park is ontstaan uit een initiatief van Dave van Hogenboom van Parkour Disciplines en Jaco Poot van Bar Excellence. Het plan ontstond om verschillende disciplines bij elkaar te brengen. Want dat was nog niet mogelijk op één locatie. Het traject is in een gymzaal begonnen. Daarna hebben ze twee ‘proefplekken’ in Alphen aan de Rijn buiten gehad, waar met oude verkeerspalen een parkje werd gebouwd. Nu ziet het er allemaal veel professioneler uit en is het materiaal ook duurzaam. Dave heeft veel met gemeente en partijen gesproken om dit te kunnen realiseren. Het heeft hem veel energie gekost, maar nog meer energie opgeleverd om dit te bereiken.

Opdrachtgever: Gemeente Alphen aan de Rijn

Locatie: Urban Athletes Park

Realisatie

Met hulp van de gemeente is een stappenplan gemaakt om het plan te realiseren. Buitensportplan is gevraagd om de ideeën in een uitvoerbaar en veilig plan om te zetten. Verschillende Alphense bedrijven hebben meegeholpen: in de vorm van financiële ondersteuning of juist in de vorm van her te gebruiken materiaal.

Beheerplan

Voor het vergroten van de aantrekkingskracht is het belangrijk om het gehele recreatiegebied op beeldniveau A+ te krijgen. Ook moeten maatregelen genomen worden om de veiligheid van sporttoestellen en ondergronden te waarborgen. Om deze twee doelstellingen te bereiken, heeft Buitensportplan een uitgebreid beheer- en onderhoudsplan opgesteld, waarin zowel de kosten als werkzaamheden uitgewerkt zijn. Dit beheerplan biedt inzicht in de jaarlijkse kosten voor beheer en onderhoud en geeft handvatten voor wanneer welke werkzaamheden het beste uitgevoerd kunnen worden. Door middel van zorgvuldig, planmatig beheer kan de veiligheid van toestellen en valdempende ondergronden gewaarborgd worden en kan de levensduur van de faciliteiten verlengd worden.

Dit sportpark was niet alleen mijn droom maar ook van driehonderd andere freerunners in Alphen. Ik ben super trots. We hebben er hard voor gewerkt en het is prachtig dat zoveel jongeren hier komen sporten!

Dave & Jaco – Initiatiefnemers Urban Athletes Park

Impressie

Hieronder ziet u enkele foto’s van het gerealiseerde project.